csskMagyar

Kérdése van? +36-30-870-3156

info@profigastro.hu

 x 

Ezek az Általános Üzleti Feltételek (továbbiakban „ÁÜF”) az eladó és vevő közötti viszonyokra vonatkoznak, amelyek a www.profigastro.hu elektronikus áruház internetoldalán áru értékesítésével kapcsolatban keletkeznek a Jafferson24 s.r.o. és ügyfelei, kereskedelmi partnerei között.

 

I. cikk Általános rendelkezések

 1. Az eladó a Jafferson24 s.r.o. kereskedelmi társaság, székhelye Kukučinová 7, Košice- Juh 040 01, Szlovákia, amely a Kassai Járásbíróság Cégjegyzékébe van bejegyezve, szakasz: Sro, betét sz.: 43615/V, Cgsz.: 51 636 379, Adószám: 2120733934, tel. sz.: +421 905 904 222 , e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és amely a www.profigastro.hu elektronikus áruház internetes oldal üzemeltetője (továbbiakban „eladó” vagy üzemeltető”).
 2. Vevő minden természetes vagy jogi személy, aki bármely módon kapcsolatba lép az eladóval azzal a szándékkal, hogy az eladó által az elektronikus áruház internetes oldalán kínált árut vásároljon (továbbiakban „vevő”).
 3. Ez az ÁÜF a szerződő felek jogait és kötelességeit szabályozza, amelyek az eladó és a vevő között megkötött adásvételi szerződésből erednek, amelynek tárgya az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán található áru eladása és megvásárlása.
 4. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő a rendelés eladónak való elküldésével megerősíti beleegyezését abba, hogy ezek az üzleti feltételek és rendelkezések az eladó internetes oldalának segítségével megkötött minden olyan adásvételi szerződésre vonatkoznak majd, amely alapján az eladó leszállítja az internetes oldalon bemutatott árut a vevőnek (továbbiakban „adásvételi szerződés”) és mindazokra a viszonyokra az eladó és vevő között, amelyek az adásvételi szerződés megkötése során keletkeztek.
 5. Ez az ÁÜF az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és az új ÁÜF kiadásának napjáig érvényes.
 6. Az eladó által üzemeltetett elektronikus áruház internetes oldalán található árujegyzék a szokványosan szállított áruk katalógusa és az eladó nem garantálja az összes feltüntetett áru azonnali hozzáférhetőségét. Az áru hozzáférhetősége minden áru esetében a „Hozzáférhetőség/Raktáron” tételben jelölt, és a vevő számára a vevő kérdésének alapján lesz visszaigazolva.
 7. Az eladót a vevővel szemben köti az eladó internetes oldalán bemutatott árukínálata, beleértve az árat is, mégpedig a rendelés kézhezvételéről szóló értesítés vevőnek való elküldésétől számított 24 órán keresztül.

 

II. cikk Az áruról és az árakról szóló információ

 1. Az áruról szóló információk, beleértve az egyes áruk árának és főbb tulajdonságainak feltüntetését is az eladó elektronikus áruháza internetes oldalának katalógusa tartalmazza minden egyes árunál. Az áru ára az általános forgalmi adóval, az áru visszaküldésével kapcsolatos összes vonatkozó díjjal és költséggel együtt van feltüntetve, amennyiben ezt az árut jellegénél fogva nem lehetséges szokásos postai úton visszaszolgáltatni. Az áru ára mindaddig érvényben marad, amíg az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán meg van jelenítve. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy egyedi feltételeket egyezzenek meg az adásvételi szerződésben.
 2. A katalógusban elhelyezett áru bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezzel az áruval kapcsolatban.
 3. Az áru vételárából adott esetleges kedvezmények egymással nem kombinálhatók, hacsak erről az eladó és a vevő másképp nem állapodik meg.

 

III. cikk Az adásvételi szerződés megkötésének módja (rendelés)

 1. A vevő az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán lévő bevásárló kosár segítségével rendelheti meg az árut.
 2. A vevő az árurendelést az alábbi módokon valósítja meg:
  1. ügyfélfiókja segítségével, amennyiben előzőleg regisztrált az internetes áruházba,
  2. a rendelési űrlap kitöltésével regisztráció nélkül.
 3. A rendelés megadásánál a vevő kiválasztja az árut, az áru darabszámát, a fizetés és a kézbesítés módját.
 4. A rendelés elküldése előtt a vevő számára lehetővé van téve a rendelésbe behelyezett adatok ellenőrzése és módosítása. A rendelést a vevő az eladónak a „Megrendelni” gombra való kattintással küldi el. A rendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. A rendelés érvényességének feltétele a rendelési űrlap összes kötelező adatának kitöltése, valamint annak megerősítése a vevő részéről, hogy megismerkedett jelen ÁÜF-fel.
 5.  Az adásvételi szerződés a vevő adásvételi szerződés javaslatának eladó általi kötelező érvényű elfogadásával köttetik meg, az alábbi formák egyikével:
  1. a vevő eladónak küldött e-mail üzenetével,
  2. a vevő által kitöltött és elküldött űrlappal az eladó internetes oldalán,
  3. a vevő eladóval történő telefonos megrendelésével (továbbiakban „rendelés”).
 6. A rendelés fogadását követően az eladó a vevőnek kiadja a „Rendelés visszaigazolása” igazolást, a rendelés elfogadásáról, mégpedig e-mailben vagy telefonon. Az automatikusan megvalósuló értesítés a rendelés eladó elektronikus rendszerébe való beérkezéséről nem tekintendő a rendelés elfogadásának. Az összes visszaigazolt rendelés kötelező érvényű!
 7. A rendelés eladó általi visszaigazolása az alábbi adatokat tartalmazza:
  1. az áru elérhetősége és a vevőnek való szállítás határideje,
  2. az áru megnevezése, ára és a fuvardíj,
  3. az áru kézbesítési címe a kapcsolattartó nevével együtt,
  4. a szállítás feltételei és módja.
 8. A vevő a rendelés eladónak való elküldésével megerősíti, hogy az eladó időben és rendben teljesítette tájékoztatási kötelezettségét a T.t. 108/2000 sz. fogyasztóvédelmi törvény 10 § szerint.
 9. Abban az esetben, ha az eladó a rendelésben feltüntetett valamelyik követelményt nem tudja teljesíteni, a vevőnek módosított ajánlatot küld az e-mail címére. A módosított ajánlat új adásvételi szerződés javaslatnak tekintendő, és az adásvételi szerződés ilyen esetben akkor köttetik meg, amikor a vevő visszaigazolja ennek az ajánlatnak az elfogadását az eladónak, a jelen üzleti feltételekben feltüntetett e-mail címére.
 10. A vevő a rendelést törölheti, amíg nem kézbesítik számára az értesítést, hogy az eladó a rendelést fogadta. A rendelés telefonon szüntethető meg az eladó telefonszámán, vagy az eladó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben, mindkettő jelen ÁÜF-ben fel van tüntetve.

 

IV. cikk Ügyfélfiók

 1. A vevő az eladó internetes áruházába való regisztrációját követően beléphet az ügyfélfiókjába. A vevő az ügyfélfiókjából végezheti az áruk megrendelését. A vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut.
 2. A vevő az ügyfélfiókba való regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és valósan megadni. Az ügyfélfiókban feltüntetett adatokat a vevő köteles bármely változásuk esetén frissíteni. A vevő által az ügyfélfiókban és az áru rendelése során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.
 3. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférés felhasználói névvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles titokként megőrizni az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. Az eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, amennyiben az ügyfélfiókkal harmadik személyek esetlegesen visszaélnek.
 4. A vevőnek nincs joga lehetővé tenni, hogy az ügyfélfiókot harmadik személyek használhassák.
 5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, amikor a vevő a felhasználói fiókot hosszabb ideig nem használja, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből és jelen üzleti feltételekből következő kötelezettségeit.
 6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fióknak nem kell folyamatosan rendelkezésre állnia, különösen az eladó hardver és szoftver felszerelésének karbantartására tekintettel.

 

V. cikk Az eladó jogai és kötelességei

 1. Az eladó köteles:
  1. leszállítani a vevőnek a visszaigazolt rendelés alapján az árut a megegyezett mennyiségben, minőségben, határidőben és azt olyan módon becsomagolni, amely biztosítja az áru szállítás során való védelmét,
  2. biztosítani, hogy a leszállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság érvényes jogi előírásai szerinti feltételeknek,
  3. átadni a vevőnek az áruval együtt írásbeli formában az útmutatót magyar nyelven, az igazolt jótállási jegyet, a szállítólevelet és az adóokiratot (számla).
 2. Az eladónak joga van a leszállított áru árának rendben és időben történő kifizetésére a vevő által.

 

VI. cikk A vevő jogai és kötelességei

 1. A vevő köteles:
  1. átvenni a megvásárolt vagy megrendelt árut,
  2. kifizetni az eladónak a megegyezett vételárat a megállapodott fizetési határidőben, az áru kézbesítéséhez kötődő költségekkel együtt,
  3. a szállítólevélben igazolni az áru átvételét saját, vagy az általa megbízott személy aláírásával,
  4. nem sérteni az eladó jó üzleti hírnevét.
 2. Az eladónak joga van az áru leszállítására, a visszaigazolt rendelésben a szerződő felek által megegyezett mennyiségben, minőségben, határidőben és helyen.

 

VII. cikk Vételár és fizetési feltételek

 1. Az eladó a vevőnek előlegszámlát állít ki az elküldött rendelés alapján. Az adóokiratot (számlát) az eladó a vevőnek e-mailben elküldi.
 2. A vevő köteles kifizetni az eladónak az áru rendelés visszaigazolásában megegyezett árát, beleértve az áru kézbesítési költségeit is (továbbiakban „vételár”), az alábbi formában:
  1. készpénzfizetés, mégpedig vagy az eladó székhelyén, utánvéttel az áru leszállításának helyén vagy utánvéttel a Magyar Posta vagy egyéb futárszolgálat segítségével
  2. készpénzmentes átutalással az eladó számlájára IBAN: SK39 0200 0000 0041 9093 8953 BIC:SUBASKBX amely a rendelés visszaigazolásában van feltüntetve,
  3. készpénzmentes átutalással bankkártya segítségével.
 3. Amennyiben a vevő az eladónak a vételárat készpénzmentes átutalással fizeti ki a számlájára, a kifizetés napjának az a nap tekintendő, amikor a vételár teljes összegét az eladó számlájára jóváírták.
 4. A vevő köteles az eladónak kifizetni a megegyezett áru vételárát a rendelés visszaigazolásában feltüntetett határidőben, legkésőbb azonban az áru átvételénél.
 5. Az eladó fenntartja magának a jogot a vételár megváltoztatására a jogi előírások módosítása, az euró átváltási árfolyamának változása, valamint az áru gyártóinak vagy beszállítóinak árváltozása esetén.
 6. Az eladó a vevőtől semmilyen előleget vagy hasonló kifizetést nem kér. A vételár kifizetése az áru elküldése előtt nem előleg.
 7. A kifizetés csak HUF lehetséges. Az eladó nem áfa-fizető.

 

VIII. cikk Szállítási feltételek

 1. Az áru az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán elhelyezett áruminták, katalógusok, típuslapok és mintalapok alapján van árusítva. Az áru tömege, mérete és egyéb adata, amely az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán elhelyezett katalógusokban, prospektusokban és egyéb írásbeli dokumentumaiban van feltüntetve, nem kötelező érvényű adat.
 2. Az eladó az áru leszállítását oly módon biztosítja, ahogy azt a vevő kiválasztja a felkínált lehetőségek közül a rendelésnél, mégpedig:
  1. személyes átvétellel az eladó telephelyén,
  2. csomagkiadó segítségével,
  3. futárszolgálattal vagy
  4. a Magyar Posta segítségével.
 3. Az eladó köteles a vevő rendelésének teljesítését és az áru vevőnek való leszállítását 7 munkanapon belül megvalósítani az áru beszállító vagy gyártó általi, eladónak történő leszállítását követően.
 4. A szállítási határidőről és a szállítás időpontjáról az eladó a vevőt a rendelés visszaigazolásakor tájékoztatja, telefonon vagy e-mailben.
 5. A vevő köteles az árut azon a helyen átvenni, amely a vevő rendelésének eladó általi visszaigazolásában fel van tüntetve.
 6. Amennyiben az áru késedelmes kiszállítására kerül sor az eladó részéről, az eladónak joga van az áru leszállítási határidejét egyoldalúan meghosszabbítani, ismételten is, amiről az eladó a vevőnek igazolást ad ki.
 7. Amennyiben a vevő a megrendelt árut 14 napon belül nem veszi át, attól a naptól számítva, amikor az a vevő részére hozzáférhető volt, az eladó jogosult az adásvételi szerződéstől elállni és az árut harmadik személynek eladni.
 8. Amennyiben az eladó az árut a vevőnek a rendelés visszaigazolásában feltüntetett helyre szállítja le, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy bebiztosítani, hogy az árut olyan személy vegye át, akit a távolléte esetén az áru átvételére és az áru leszállításáról és átvételéről szóló szállítói jegyzőkönyv aláírására hatalmaz fel.
 9. Az áru megfelelő módon be van csomagolva és biztosítva. A vevő köteles a küldemény kézbesítésénél és átvételénél ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. Ha az áru csomagolása mechanikusan sérült, a vevő köteles ezt a tényt közölni a szállítóval, és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát a csomagolás alatt. Amennyiben az áru sérülését állapítják meg, a szállító a vevővel feljegyzést, ún. kárfelvételi jegyzőkönyvet készít. Az így készült feljegyzés alapján az eladó az áru hibájának eltávolítását, kedvezményt nyújt, vagy amennyiben az áru hibája nem eltávolítható, a vevőnek új árut szállít le.
 10. Az eladó a vevőnek elektronikus formában elküldi az adóokiratot (számlát), a szállítólevelet, a használati útmutatót és a jótállási jegyet, amennyiben ezt az áru jellege megköveteli.
 11. A vevőnek jogában áll elállnia a visszaigazolt rendeléstől, amennyiben az eladó az árut nem szállítja le a visszaigazolt szállítási határidőtől számított 7 munkanapon belül. Amennyiben a vevő az árut előre kifizette, az eladó visszaszolgáltatja számára a kifizetett összeget, mégpedig készpénzmentes átutalással a vevő által meghatározott vevői számlára, a szerződéstől való írásbeli elállás kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül.
 12. Az áru hozzáférhetősége minden konkrét árunál fel van tüntetve. A határidők a szállító, esetleg gyártó által nyújtott információkból indulnak ki, és csak feltételezettek. Az 50 kg fölötti áru esetén meg kell állapodni a fuvarozási feltételekben.
 13. Az áru azt követően kerül feladásra, hogy a rendelést visszaigazolják és teljesül a raktárból való kiadásának minden feltétele.
 14. Az áru abban a pillanatban tekintendő leszállítottnak, amikor a rendelés visszaigazolásában feltüntetett helyre kézbesítik, átvettnek pedig a vevő, ill. megbízottja általi fizikai átvételének pillanatában, az átvétele írásbeli igazolásával, vagy az áru átvételének megtagadásával, amit a szállító feljegyez az áru kézbesítési és átadási jegyzőkönyvben.

IX. cikk A tulajdonjog megszerzése és felelősség

 1. A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru teljes vételárának kifizetésével szerzi meg, beleértve a szállítási költségeket is.
 2. Az áruért az eladó egészen a vevő általi átvételéig felel.
 3. Az áru kárfelelőssége a vevőre az áru eladótól való átvételének pillanatában száll át. Amennyiben a vevő nem veszi át időben az árut, az áru kárfelelőssége abban a pillanatban száll rá, amikor az eladó lehetővé teszi számára az áru fölötti rendelkezést.
 4. Az eladó nem tartozik felelősséggel a megrendelt áru vevőnek való késedelmes leszállításáért, amit a fuvarozó okozott.
 5. A küldemény fuvarozó által okozott sérüléséért teljes mértékben a fuvarozó felel. Az ilyen eseteket az eladó a vevőnek való új áru leszállításával oldja meg, azt követően, hogy a fuvarozó az összes kárt megtérítette.

X. cikk Az adásvételi szerződéstől való elállás (rendelés törlése) és az áru visszaadása

 1. Az a vevő, aki az adásvételi szerződést fogyasztóként kötötte meg, jogosult indok megadása nélkül is elállni a szerződéstől.
 2. Az adásvételi szerződéstől való elállás határideje 14 nap:
  1. az áru átvételének napjától,
  2. az utolsó áruszállítmány átvételének napjától, amennyiben a szerződés tárgyát több fajta áru vagy több rész leszállítása képezi,
  3. az első áruszállítmány átvételének napjától, amennyiben a szerződés tárgyát rendszeres ismétlődő áruszállítmány képezi.
 3.  A vevő egyebek mellett nem állhat el az alábbiakról szóló adásvételi szerződéstől:
  1. szolgáltatások nyújtása, amennyiben azokat az előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállás határidejének letelte előtt, és az eladó a szerződés megkötését megelőzően közölte az eladóval, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől való elállásra, amennyiben a szolgáltatás teljes mértékű nyújtására sort került,
  2. áru vagy szolgáltatás leszállítása, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ az eladó akaratától függetlenül, és amelyre a szerződéstől való elállás határideje folyamán kerülhet sor,
  3. alkoholos italok leszállítása, amelyek árát a szerződés megkötése idején egyezték meg, amelyeket csak harminc nap leteltével lehet leszállítani és amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ az eladó akaratától függetlenül,
  4. áru leszállítása, amely a vevő kívánságai szerint volt átalakítva, méretre gyártott áru vagy külön egy adott vevő számára elkészített áru esetén,
  5. gyorsan romló áru leszállítása, valamint olyan áru leszállítása, amely jellegére való tekintettel visszafordíthatatlanul más áruval volt összekeverve,
  6. védőcsomagolásban leszállított áru, amelynek visszaszolgáltatása az egészségvédelem vagy higiéniai okok miatt nem lehetséges, és amelynek védőcsomagolása a leszállítást követően megsérült,
  7. hangfelvételek, képfelvételek, audiovizuális felvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek leszállítása, amennyiben azokat védőcsomagolásban árulják és a vevő ezt kicsomagolta,
  8. újságok, folyóiratok vagy lapok leszállítása, kivéve az előfizetésen alapuló értékesítést és a nem védőcsomagolásban leszállított könyveket,
  9. elektronikus tartalom leszállítása fizikai adathordozótól eltérő módon, amennyiben annak nyújtása a vevő kifejezett hozzájárulásával kezdődött meg és a vevő kijelentette, hogy rendben tájékoztatták arról, hogy e hozzájárulás megadásával elveszti a szerződéstől való elállás jogát,
  10. a távollévők között kötött szerződés vagy a telephelyen kívül kötött szerződés alapján értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás során a fogyasztó védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló, T.t. 102/2014 sz. törvény 7. § 6. bekezdése szerinti további esetekben.
 4. A szerződéstől való elállás határidejének betartása érdekében a vevőnek az elállásról szóló nyilatkozatát a szerződéstől való elállás határidején belül kell elküldenie.
 5. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított, a szerződéstől való elállás mintaűrlapját használhatja. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő az eladó e-mailjére vagy kézbesítési címére küldi el, amely jelen ÁÜF-ben fel van tüntetve. Az eladó a vevő számára az űrlap kézhezvételét haladéktalanul igazolja.
 6. Az a vevő, aki elállt a szerződéstől, köteles az eladónak az árut a szerződéstől való elállástól számított 14 napon visszaszolgáltatni. A vevő állja az áru eladónak való visszaszolgáltatása költségeit, abban az esetben is, ha az árut jellegénél fogva nem lehet szokásos postai úton visszaküldeni.
 7. Amennyiben a vevő eláll a szerződéstől, az eladó haladéktalanul, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, mindazokat a pénzeszközöket - beleértve a szállítási költségeket is - amelyeket tőle kapott, visszaszolgáltatja a vevőnek, mégpedig ugyanazon a módon. Az eladó a vevőnek az átvett pénzeszközöket csak akkor szolgáltatja vissza más módon, ha azzal a vevő egyetért, és ha számára ezzel nem keletkeznek további költségek.
 8. Amennyiben a vevő az áru szállításának az eladó által kínált legolcsóbb módjától egyéb módot választott, az eladó az áruszállítás kínált legolcsóbb módjának megfelelő mértékű költségeket szolgáltatja vissza a vevőnek.
 9. Amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles az átvett pénzeszközöket korábban visszaszolgáltatni, mint ahogy a vevő az árut átadja neki, vagy hogy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.
 10. Az árut a vevő az eladónak köteles sértetlenül, nem elhasználódva és nem szennyezett állapotban visszaszolgáltatni, és amennyiben ez lehetséges, az eredeti csomagolásban. Az árun keletkezett kár megtérítésre való igényét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő vételár visszafizetése iránti igényével szemben.
 11. Az eladónak joga van elállnia az adásvételi szerződéstől a készletek kimerülése, az áru elérhetetlensége miatt, vagy ha az áru gyártója vagy beszállítója megszüntette az áru gyártását vagy beszállítását. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a rendelésben megadott e-mail cím segítségével, és az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszaszolgáltatja az összes pénzeszközt, beleértve a leszállítás költségeit is, amit a szerződés alapján tőle átvett, mégpedig azonos módon, illetve a vevő által meghatározott módon.

XI. cikk A viták bíróságon kívüli rendezése

 1. A vevő (fogyasztó) jogosult az eladóhoz fordulni és jogorvoslatot kérni, amennyiben nem elégedett a móddal, ahogy az eladó rendezte a panaszát, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. A vevőnek joga van kezdeményezni a vita bíróságon kívüli rendezését a jogviták alternatív rendezésének szubjektumánál, amennyiben az eladó az előző mondat szerinti kérelemre elutasítóan válaszolt, vagy nem válaszolt rá az elküldésétől számított 30 napon belül. Ezzel nem érintett az a lehetőség, hogy a fogyasztó bírósághoz fordulhasson.

 

XII. cikk Záró rendelkezések

 1. Jelen ÁÜF a Polgári törvénykönyv Tgy. 40/1964 sz. törvény, a T.t. 250/2007 sz. fogyasztóvédelmi törvény, a távollévők között kötött szerződés vagy a telephelyen kívül kötött szerződés alapján értékesített áru vagy nyújtott szolgáltatás során a fogyasztó védelméről szóló, T.t. 102/2014 sz. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló T.t. 22/2004 sz. törvény későbbi hangzása alapján került kidolgozásra.
 2. Az eladó és vevő közötti azon jogviszonyokra, amelyeket jelen ÁÜF kifejezetten nem szabályoz, az előző pontban feltüntetett előírások vonatkozó rendelkezései az irányadók. Amennyiben az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi elemet tartalmaz, a felek megállapodtak, hogy a viszonyra a Szlovák Köztársaság jogrendje lesz érvényes.
 3. Az eladó weboldalaihoz fűződő valamennyi jog, különösen a tartalomra vonatkozó szerzői jogokat, beleértve az oldal elrendezését, fényképeket, filmeket, grafikát, védjegyeket, logót és további tartalmakat és elemeket, az eladót illeti. Tilos a weboldalakat vagy részüket az eladó hozzájárulása nélkül másolni, szerkeszteni vagy másképp felhasználni.
 4.  Az eladó nem felel a harmadik személyek internetes áruházba való beavatkozásából vagy a rendeltetésszerű használatától eltérő használatából eredő hibákért. A vevő az internetes áruház használata során nem alkalmazhat olyan eljárásokat, amelyek negatív hatással lehetnének annak üzemeltetésére, és semmilyen olyan tevékenységet nem végezhet, amely számára vagy harmadik személyek részére lehetővé tenné az internetes áruház program felszereltségébe vagy egyéb részeibe való beavatkozást vagy jogtalan használatát, és az internetes áruház vagy részei, illetve szoftver felszereltségének olyan módon történő használatát, amely ellenkezne a céljával vagy szándékával.
 5. Az adásvételi szerződést az ÁÜF-fel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és a nyilvánosság számára nem hozzáférhető.
 6. Az eladó fenntartja magának a jogot jelen ÁÜF módosítására. Ezen ÁÜF módosításáról szóló írásbeli értesítési kötelezettség az eladó elektronikus áruházának internetes oldalán való elhelyezésével teljesül.
 7. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kommunikáció közöttük magánjelleggel, e-mail üzenetek formájában, esetleg telefonon valósul meg.
 8. Ezen ÁÜF a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lép hatályba.
 9. A vevő a rendelés elküldésével megerősíti, hogy az eladó jelen ÁÜF-jét és a Reklamációs szabályzatot elolvasta, a tartalmukkal megismerkedett és teljes mértékben egyetért a bennük leírtakkal.
 10. Az ÁÜF mellékletét a szerződéstől való elállás mintaűrlapja képezi.

 

 

Távollévők között kötött szerződéstől való elállás

MINTA FORMA letöltés!

1

Legjobb
árak

2

Szakmai
tanácsadás

3

Raktáron lévő
termékek

4

Biztonságos és gyors
szállítás

5

Ügyfélszolgálat